Gerelateerd aan Lukas 10:38-42

Gerelateerd aan Lukas 10:38

Johannes 11:19

en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.
Gerelateerd aan Lukas 10:38

Johannes 11:1

Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden
Gerelateerd aan Lukas 10:38

Johannes 12:1

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt.
Gerelateerd aan Lukas 10:38

Lukas 8:2

en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven,
Gerelateerd aan Lukas 10:38

Handelingen 16:15

Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.’ Ze drong er bij ons sterk op aan.
Gerelateerd aan Lukas 10:39

Spreuken 8:34

Gelukkig is elk mens die naar mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij mijn deur.
Gerelateerd aan Lukas 10:39

Lukas 8:35

Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen.
Gerelateerd aan Lukas 10:39

Johannes 12:3

Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis.
Gerelateerd aan Lukas 10:39

Handelingen 22:3

‘Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten en ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben een vurig dienaar van God, en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde.
Gerelateerd aan Lukas 10:39

Lukas 2:46

Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.
Gerelateerd aan Lukas 10:39

Deuteronomium 33:3

Hij kreeg Israëls stammen lief, hij hield al de zijnen in zijn hand. Ze waren gezeten aan zijn voeten en ontvingen zijn onderwijzing.
Gerelateerd aan Lukas 10:39

1 Korinthe 7:32

Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen.
Gerelateerd aan Lukas 10:40

Johannes 6:27

U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’
Gerelateerd aan Lukas 10:40

Lukas 12:29

Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen.
Gerelateerd aan Lukas 10:40

Mattheüs 14:15

Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’
Gerelateerd aan Lukas 10:40

Jona 4:1

Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad.
Gerelateerd aan Lukas 10:40

Lukas 9:55

Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht.
Gerelateerd aan Lukas 10:40

Mattheüs 16:22

Petrus nam hem ter zijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’
Gerelateerd aan Lukas 10:40

Markus 3:21

Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren.
Gerelateerd aan Lukas 10:41

Mattheüs 6:25

Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
1
2
3
Volgende