Lukas 12:29

NBV

29Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen.

SV

29En gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet wankelmoedig.

KJV

29And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind.