Jona 4:1

NBV

1Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad.

SV

1Dit verdroot Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak.

KJV

1But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry.