Johannes 12:1

NBV

1Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt.

SV

1Jezus dan kwam zes dagen voor het pascha te Bethanie, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welken Hij opgewekt had uit de doden.

KJV

1Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.