Johannes 11:19

NBV

19en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.

SV

19En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder.

KJV

19And many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.