Lukas 9:55

NBV

55Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht.

SV

55Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, en zeide: Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt.

KJV

55But he turned, and rebuked them, and said, Ye know not what manner of spirit ye are of.