Johannes 11:1

NBV

1Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden

SV

1En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanie, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha.

KJV

1Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.