Mattheüs 16:22

NBV

22Petrus nam hem ter zijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’

SV

22En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.

KJV

22Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.