Changelog

Een korte opsomming van de wijzigingen aan opendebijbel.nl. Tips, bugs, of zou je graag wat gewijzigd zien? Je wordt op prijs gesteld!

11-03-2022

 • Artikelen tab verwijderd

  Als er veel vraag naar is kan deze functie terugkeren. Voor nu hebben we deze functie uitgeschakeld omdat externe artikelen een eigen kleur aan bijbelteksten geven. We hebben momenteel slechts een beperkte set artikelen in de database en daarmee lijkt het aanbod in deze tab niet objectief.

20-09-2021

 • NBV vertaling verwijderd

  Volgens de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap mogen wij de NBV vertaling helaas niet meer gebruiken.

30-01-2021

 • Tabs update

  De tabs "Gerelateerd"" en "Kaarten" worden alleen getoond als er ook content voor deze tabs is gevonden.

 • Bijbel titel update

  In plaats van de zoekterm worden in de Bijbel tab nu de daadwerkelijk gevonden teksten in de titel getoond. Dus zoeken op b.v. psalm 120:1-50 geeft nu als titel "Psalmen 120:1-7" i.p.v. "Psalmen 120:1-50".

 • Kaarten update

  100% van de locaties zijn nu vertaald, (beta) label van de tab verwijderd. De meeste data is afkomstig van, en met dank aan: openbible.info.

29-12-2020

 • Kaarten update

  10% van de locaties is nu vertaald, weergave verbeterd op mobiel en als er meerdere locaties weer te geven zijn.

28-12-2020

 • Kaarten (beta) release

  Gevonden locaties in de bijbelteksten worden op een kaart geplot. Deze plaatsnamen moeten nog vertaald worden, en er staan nog meer fixes op het programma. Feedback wordt erg op prijs gesteld en als input gebruikt voor de doorontwikkeling van deze feature.

 • Changelog styling fixes

20-11-2020

 • Changelog toegevoegd

 • Herkenning van afkortingen verbeterd

  Bijvoorbeeld "1 Thes" en "1 Tes". Als het hoofdstuk mist gaan we er vanuit dat het 1e hoofdstuk wordt bedoeld.

  Bij het zoeken naar "fil" gaan we er nu vanuit dat je Filipensen bedoelt, het boek "Filemon" is alleen met de volledige naam of met "phil" te vinden.

 • Darkmode toegevoegd

  Mits je browser @media (prefers-color-scheme} ondersteunt