Changelog

Een korte opsomming van de wijzigingen aan opendebijbel.nl. Tips, bugs, of zou je graag wat gewijzigd zien? Je wordt op prijs gesteld!

29-12-2020

 • Kaarten update

  10% van de locaties is nu vertaald, weergave verbeterd op mobiel en als er meerdere locaties weer te geven zijn.

28-12-2020

 • Kaarten (beta) release

  Gevonden locaties in de bijbelteksten worden op een kaart geplot. Deze plaatsnamen moeten nog vertaald worden, en er staan nog meer fixes op het programma. Feedback wordt erg op prijs gesteld en als input gebruikt voor de doorontwikkeling van deze feature.

 • Changelog styling fixes

20-11-2020

 • Changelog toegevoegd

 • Herkenning van afkortingen verbeterd

  Bijvoorbeeld "1 Thes" en "1 Tes". Als het hoofdstuk mist gaan we er vanuit dat het 1e hoofdstuk wordt bedoeld.

  Bij het zoeken naar "fil" gaan we er nu vanuit dat je Filipensen bedoelt, het boek "Filemon" is alleen met de volledige naam of met "phil" te vinden.

 • Darkmode toegevoegd

  Mits je browser @media (prefers-color-scheme} ondersteunt