Changelog

Een korte opsomming van de wijzigingen aan opendebijbel.nl. Tips, bugs, of zou je graag wat gewijzigd zien? Je wordt op prijs gesteld!

20-11-2020

  • Changelog toegevoegd

  • Herkenning van afkortingen verbeterd

    Bijvoorbeeld "1 Thes" en "1 Tes". Als het hoofdstuk mist gaan we er vanuit dat het 1e hoofdstuk wordt bedoeld.

    Bij het zoeken naar "fil" gaan we er nu vanuit dat je Filipensen bedoelt, het boek "Filemon" is alleen met de volledige naam of met "phil" te vinden.

  • Darkmode toegevoegd

    Mits je browser @media (prefers-color-scheme} ondersteunt