Deuteronomium 33:3

NBV

3Hij kreeg Israëls stammen lief, hij hield al de zijnen in zijn hand. Ze waren gezeten aan zijn voeten en ontvingen zijn onderwijzing.

SV

3Immers bemint Hij de volken! Al zijn heiligen zijn in Uw hand; zij zullen in het midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw woorden.

KJV

3Yea, he loved the people; all his saints are in thy hand: and they sat down at thy feet; every one shall receive of thy words.