Spreuken 8:34

NBV

34Gelukkig is elk mens die naar mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij mijn deur.

SV

34Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.

KJV

34Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors.