1 Korinthe 7:32

NBV

32Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen.

SV

32En ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, hoe hij den Heere zal behagen;

KJV

32But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord: