Gerelateerd aan Spreuken 31:10-31

Gerelateerd aan Spreuken 31:10

Spreuken 19:14

Je huis en rijkdom erf je van je voorouders, maar een vrouw met inzicht krijg je van de HEER.
Gerelateerd aan Spreuken 31:10

Spreuken 12:4

Een sterke vrouw is een krans voor haar man, een vrouw die hem te schande maakt, is als beenrot.
Gerelateerd aan Spreuken 31:10

Spreuken 18:22

Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.
Gerelateerd aan Spreuken 31:10

Spreuken 3:15

is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet.
Gerelateerd aan Spreuken 31:10

Efeze 5:25

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven
Gerelateerd aan Spreuken 31:10

Ruth 3:11

Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt; iedereen in de stad weet immers dat je een bijzondere vrouw bent.
Gerelateerd aan Spreuken 31:10

Hooglied 6:8

Ook al zijn er zestig koninginnen, en wel tachtig bijvrouwen, meisjes zonder tal,
Gerelateerd aan Spreuken 31:10

Spreuken 20:15

Goud en edelstenen zijn er genoeg, maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid.
Gerelateerd aan Spreuken 31:10

Spreuken 8:11

Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet.'
Gerelateerd aan Spreuken 31:10

Job 28:18

Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen, een buidel wijsheid is meer waard dan parels.
Gerelateerd aan Spreuken 31:10

Prediker 7:28

Ik heb met hart en ziel gezocht, maar nog altijd niet gevonden. Onder duizend mensen vond ik er maar één die ook werkelijk een mens was, maar het was geen vrouw.
Gerelateerd aan Spreuken 31:11

1 Petrus 3:1

Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen,
Gerelateerd aan Spreuken 31:11

2 Koningen 4:9

De vrouw zei tegen haar man: 'Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig.
Gerelateerd aan Spreuken 31:11

2 Koningen 4:22

en riep tegen haar man: 'Stuur me een van de knechten met een ezelin! Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug.'
Gerelateerd aan Spreuken 31:13

1 Timotheüs 5:10

en bekendstaan om hun goede daden, kinderen hebben opgevoed, gastvrij zijn geweest, gelovigen de voeten hebben gewassen en zich hebben ingezet voor verdrukten, die, kortom, allerlei goede daden hebben verricht.
Gerelateerd aan Spreuken 31:13

Titus 2:5

dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden.
Gerelateerd aan Spreuken 31:13

2 Thessalonicensen 3:10

Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten.
Gerelateerd aan Spreuken 31:13

Genesis 18:6

Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug, ‘zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’
Gerelateerd aan Spreuken 31:13

Jesaja 32:9

Sta op, zorgeloze vrouwen, hoor mij aan, meisjes vol vertrouwen, luister naar mijn woorden.
Gerelateerd aan Spreuken 31:13

Genesis 29:9

Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader; zij was herderin.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende