Spreuken 12:4

NBV

4Een sterke vrouw is een krans voor haar man, een vrouw die hem te schande maakt, is als beenrot.

SV

4Een kloeke huisvrouw is een kroon haars heren; maar die beschaamt maakt, is als verrotting in zijn beenderen.

KJV

4A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.