Spreuken 18:22

NBV

22Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.

SV

22Die een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden, en hij heeft welgevallen getrokken van den HEERE.

KJV

22Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the LORD.