2 Thessalonicensen 3:10

NBV

10Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten.

SV

10Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet wil werken, hij ook niet ete.

KJV

10For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.