2 Koningen 4:9

NBV

9De vrouw zei tegen haar man: 'Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig.

SV

9En zij zeide tot haar man: Zie nu, ik heb gemerkt, dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos doortrekt.

KJV

9And she said unto her husband, Behold now, I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually.