Prediker 7:28

NBV

28Ik heb met hart en ziel gezocht, maar nog altijd niet gevonden. Onder duizend mensen vond ik er maar één die ook werkelijk een mens was, maar het was geen vrouw.

SV

28Dewelke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden: een man uit duizend heb ik gevonden; maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden.

KJV

28Which yet my soul seeketh, but I find not: one man among a thousand have I found; but a woman among all those have I not found.