Spreuken 20:15

NBV

15Goud en edelstenen zijn er genoeg, maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid.

SV

15Goud is er, en menigte van robijnen; maar de lippen de wetenschap zijn een kostelijk kleinood.

KJV

15There is gold, and a multitude of rubies: but the lips of knowledge are a precious jewel.