Gerelateerd aan Genesis 3:22-24

Gerelateerd aan Genesis 3:22

Genesis 1:26

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’
Gerelateerd aan Genesis 3:22

Spreuken 3:18

Ze is een levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen.
Gerelateerd aan Genesis 3:22

Genesis 2:9

Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Gerelateerd aan Genesis 3:22

Genesis 11:6

Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik.
Gerelateerd aan Genesis 3:22

Johannes 6:48

Ik ben het brood dat leven geeft.
Gerelateerd aan Genesis 3:22

Genesis 3:5

‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’
Gerelateerd aan Genesis 3:22

Openbaring 22:2

In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.
Gerelateerd aan Genesis 3:22

Openbaring 2:7

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat."
Gerelateerd aan Genesis 3:22

Openbaring 22:14

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.
Gerelateerd aan Genesis 3:22

Jesaja 19:12

Waar zijn ze dan, jullie wijzen? Laten zij het jullie bekendmaken, onthullen wat hij over Egypte besloten heeft, de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Genesis 3:22

Psalmen 22:26

(22:27) De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de HEER. Voor altijd mogen jullie leven!
Gerelateerd aan Genesis 3:22

Jeremia 22:23

Jij die zetelt op de Libanon, in cederbomen nestelt, wat zul je zuchten en kreunen, zoals een vrouw in barensnood.
Gerelateerd aan Genesis 3:22

Jesaja 47:12

Ga maar door met je bezweringsformules en met de talloze toverkunsten waarmee je je van jongs af aan hebt afgemat: misschien kun je nog iets uitrichten, misschien laat het onheil zich afschrikken.
Gerelateerd aan Genesis 3:23

Genesis 2:5

groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;
Gerelateerd aan Genesis 3:23

Genesis 4:2

Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer.
Gerelateerd aan Genesis 3:23

Genesis 4:12

Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’
Gerelateerd aan Genesis 3:23

Prediker 5:9

(5:8) Het is hierbij nog een geluk wanneer de koning zorg draagt voor de oogst.
Gerelateerd aan Genesis 3:23

Genesis 3:19

Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’
Gerelateerd aan Genesis 3:23

Genesis 9:20

Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan.
Gerelateerd aan Genesis 3:24

Hebreeën 1:7

Over de engelen zegt hij: ‘Die zijn engelen inzet als windvlagen, en zijn dienaren als een vlammend vuur.’
1
2
Volgende