Prediker 5:9

NBV

9(5:8) Het is hierbij nog een geluk wanneer de koning zorg draagt voor de oogst.

SV

9Die het geld liefheeft, wordt van het geld niet zat; en wie den overvloed liefheeft, wordt van het inkomen niet zat. Dit is ook ijdelheid.

KJV

9Moreover the profit of the earth is for all: the king himself is served by the field.