Spreuken 3:18

NBV

18Ze is een levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen.

SV

18Zij is een boom des levens dengenen, die ze aangrijpen, en elkeen, die ze vasthoudt, wordt gelukzalig.

KJV

18She is a tree of life to them that lay hold upon her: and happy is every one that retaineth her.