Hebreeën 1:7

NBV

7Over de engelen zegt hij: ‘Die zijn engelen inzet als windvlagen, en zijn dienaren als een vlammend vuur.’

SV

7En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs.

KJV

7And of the angels he saith, Who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire.