Openbaring 22:14

NBV

14Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.

SV

14Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

KJV

14Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.