Jesaja 19:12

NBV

12Waar zijn ze dan, jullie wijzen? Laten zij het jullie bekendmaken, onthullen wat hij over Egypte besloten heeft, de HEER van de hemelse machten.

SV

12Waar zijn nu uw wijzen? Dat zij u nu te kennen geven of vernemen, wat de HEERE der heirscharen beraadslaagd heeft tegen Egypte.

KJV

12Where are they? where are thy wise men? and let them tell thee now, and let them know what the LORD of hosts hath purposed upon Egypt.