Gerelateerd aan Exodus 1:10

Gerelateerd aan Exodus 1:10

Handelingen 7:19

Deze koning trof een sluwe maatregel om zich van ons volk te ontdoen: hij dwong onze voorouders hun pasgeboren kinderen te vondeling te leggen, zodat die zouden sterven.
Gerelateerd aan Exodus 1:10

Psalmen 105:25

Hij veranderde hun hart: ze gingen zijn volk haten en spanden samen tegen zijn dienaren.
Gerelateerd aan Exodus 1:10

Psalmen 83:3

(83:4) Tegen uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen uw lieveling samen,
Gerelateerd aan Exodus 1:10

Psalmen 10:2

In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken-maak hen gevangenen van hun eigen plannen!
Gerelateerd aan Exodus 1:10

Spreuken 16:25

Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl hij eindigt bij de dood.
Gerelateerd aan Exodus 1:10

Spreuken 21:30

Wijsheid, inzicht, plannen, niets houdt stand tegen de HEER.
Gerelateerd aan Exodus 1:10

Job 5:13

De wijzen overtroeft hij in hun wijsheid, verraderlijke plannen lopen op niets uit.
Gerelateerd aan Exodus 1:10

Handelingen 23:12

Toen de dag aanbrak, verzamelde zich een groep Joden, die zwoeren dat ze niet zouden eten of drinken voor ze Paulus hadden gedood.
Gerelateerd aan Exodus 1:10

Jakobus 3:15

Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch.
Gerelateerd aan Exodus 1:10

Numeri 22:6

Dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, wie door u wordt gezegend is gezegend, en wie door u wordt vervloekt is vervloekt.'
Gerelateerd aan Exodus 1:10

1 Korinthe 3:18

Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.