Jakobus 3:15

NBV

15Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch.

SV

15Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels.

KJV

15This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.