Psalmen 10:2

NBV

2In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken-maak hen gevangenen van hun eigen plannen!

SV

2De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed de ellendige; laat hen gegrepen worden in de aanslagen, die zij bedacht hebben.

KJV

2The wicked in his pride doth persecute the poor: let them be taken in the devices that they have imagined.