Spreuken 21:30

NBV

30Wijsheid, inzicht, plannen, niets houdt stand tegen de HEER.

SV

30Er is geen wijsheid, en er is geen verstand, en er is geen raad tegen den HEERE.

KJV

30There is no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.