Psalmen 105:25

NBV

25Hij veranderde hun hart: ze gingen zijn volk haten en spanden samen tegen zijn dienaren.

SV

25Hij keerde hun hart om, dat zij Zijn volk haatten, dat zij met Zijn knechten listiglijk handelden.

KJV

25He turned their heart to hate his people, to deal subtilly with his servants.