Gerelateerd aan 1 Koningen 8:54

Gerelateerd aan 1 Koningen 8:54

Lukas 22:45

Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen,
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:54

2 Kronieken 6:12

Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten aanschouwen van de verzamelde Israëlieten, en hief zijn handen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:54

2 Kronieken 7:1

Toen Salomo zijn gebed tot de HEER beëindigd had, daalde er vuur uit de hemel neer, dat het brandoffer en de vredeoffers verteerde. De majesteit van de HEER vulde de tempel.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:54

Psalmen 95:6

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:54

Lukas 11:1

Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:54

Lukas 22:41

En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad:
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:54

Handelingen 20:36

Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:54

Handelingen 21:5

Maar toen ons oponthoud ten einde liep, vertrokken we weer, uitgeleide gedaan door alle leerlingen met hun vrouwen en kinderen. We gingen de stad uit en knielden samen neer op het strand om te bidden.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:54

1 Koningen 8:22

Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten aanschouwen van de verzamelde Israëlieten, hief zijn handen ten hemel