2 Kronieken 6:12

NBV

12Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten aanschouwen van de verzamelde Israëlieten, en hief zijn handen.

SV

12En hij stond voor het altaar des HEEREN, tegenover de ganse gemeente van Israel; en hij breidde zijn handen uit;

KJV

12And he stood before the altar of the LORD in the presence of all the congregation of Israel, and spread forth his hands: