Psalmen 95:6

NBV

6Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker.

SV

6Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt heeft.

KJV

6O come, let us worship and bow down: let us kneel before the LORD our maker.