Lukas 22:41

NBV

41En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad:

SV

41En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad,

KJV

41And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,