Lukas 22:45

NBV

45Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen,

SV

45En als Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij tot Zijn discipelen, en vond hen slapende van droefheid.

KJV

45And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,