Handelingen 20:36

NBV

36Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden.

SV

36En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden.

KJV

36And when he had thus spoken, he kneeled down, and prayed with them all.