Gerelateerd aan Openbaring 13:16-17

Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Openbaring 7:3

'Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.'
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Openbaring 20:4

Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias.
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Openbaring 19:20

Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Openbaring 19:18

Dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud.'
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Openbaring 19:5

Vanaf de troon klonk een stem, die zei: 'Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!'
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Openbaring 14:9

Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: 'Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt,
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Deuteronomium 11:18

Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Deuteronomium 6:8

Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Exodus 13:9

Laat dit gebruik zijn als een herinneringsteken om uw arm en op uw voorhoofd, zodat de wetten van de HEER voortdurend op uw lippen zijn. De HEER heeft u immers met sterke hand uit Egypte bevrijd.
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Ezechiel 9:4

De HEER zei tegen hem: 'Maak een ronde door Jeruzalem, en zet een merkteken op het voorhoofd van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren.'
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Job 34:19

Die geen partij kiest voor de vorsten en de rijken niet begunstigt boven de geringen, omdat zij allen het werk van zijn handen zijn?
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

1 Korinthe 12:13

Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Handelingen 26:22

Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren,
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Openbaring 11:18

De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.'
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Kolossensen 3:11

Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Efeze 6:8

want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen.
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Psalmen 115:13

zegenen wie de HEER vrezen, van klein tot groot.
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Psalmen 49:2

(49:3) mensen, kinderen van Adam, rijk en arm, iedereen.
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Openbaring 20:12

Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.
Gerelateerd aan Openbaring 13:16

Galaten 3:28

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen-u bent allen één in Christus Jezus.
1
2
Volgende