Psalmen 49:2

NBV

2(49:3) mensen, kinderen van Adam, rijk en arm, iedereen.

SV

2Hoort dit, alle gij volken! neemt ter ore, alle inwoners der wereld,

KJV

2Both low and high, rich and poor, together.