Openbaring 19:5

NBV

5Vanaf de troon klonk een stem, die zei: 'Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!'

SV

5En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot!

KJV

5And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great.