Efeze 6:8

NBV

8want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen.

SV

8Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije.

KJV

8Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.