Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Jesaja 40:31

maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Psalmen 31:24

(31:25) Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Psalmen 37:34

Vestig je hoop op de HEER en blijf op de weg die hij wijst, hij zal je aanzien geven en grondbezit, je zult beleven dat zondaars worden verdelgd.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Jesaja 30:18

En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Psalmen 130:5

Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord,
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Habakuk 2:3

Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Filippensen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Kolossensen 1:11

en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Psalmen 138:3

Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Psalmen 62:5

(62:6) Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Spreuken 20:22

Zeg niet: 'Ik zal dat kwaad vergelden, 'wacht op de HEER, hij zal je helpen.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Psalmen 33:20

Wij verwachten vol verlangen de HEER, hij is onze hulp en ons schild.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

2 Timotheüs 4:5

Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Klaagliederen 3:26

Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Jesaja 25:9

Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Genesis 49:18

Op uw hulp hoop ik, HEER !
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Romeinen 8:25

Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

2 Korinthe 12:9

maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

Psalmen 25:3

Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
Gerelateerd aan Psalmen 27:14

1 Korinthe 16:13

Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.
1
2
Volgende