Filippensen 4:13

NBV

13Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

SV

13Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

KJV

13I can do all things through Christ which strengtheneth me.