Kolossensen 1:11

NBV

11en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

SV

11Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;

KJV

11Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;