1 Korinthe 16:13

SV

13Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.

KJV

13Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.