1 Korinthe 16:13

NBV

13Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.

SV

13Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.

KJV

13Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.