Gerelateerd aan Efeze 3:16

Gerelateerd aan Efeze 3:16

Kolossensen 1:11

en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Filippensen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Jesaja 40:29

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Zacharia 10:12

Met mijn hulp zullen ze onoverwinnelijk zijn, en zij zullen optrekken in mijn naam-zo spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Efeze 6:10

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

2 Timotheüs 4:17

Maar de Heer heeft me ter zijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

2 Korinthe 12:9

maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

2 Korinthe 4:16

Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Filippensen 4:19

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Psalmen 28:8

De HEER is de kracht van zijn volk, een burcht van redding voor zijn gezalfde.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Romeinen 7:22

Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God,
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Romeinen 9:23

En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

1 Korinthe 16:13

Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Psalmen 138:3

Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Efeze 1:7

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Mattheüs 6:13

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Kolossensen 1:27

Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Efeze 1:18

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,
Gerelateerd aan Efeze 3:16

Hebreeën 11:34

aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; die hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen.
1
2
Volgende