Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

1 Timotheüs 2:11

Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen;
Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

1 Korinthe 11:5

Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

Genesis 3:16

Tegen de vrouw zei hij: ‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

Numeri 30:3

(30:4) Wanneer een vrouw de HEER belooft iets te zullen doen of de verplichting aangaat zich van iets te onthouden terwijl ze nog als meisje bij haar vader woont,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

Kolossensen 3:18

Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

1 Korinthe 14:35

Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

Titus 2:5

dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

1 Korinthe 11:3

Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

Efeze 5:22

Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

1 Petrus 3:1

Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

Efeze 5:33

Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

1 Korinthe 11:7

Een man mag zijn hoofd niet bedekken omdat hij Gods beeld en luister is. De vrouw is echter de luister van de man.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 14:34

Esther 1:17

Immers, wat de koningin heeft gedaan, zal alle vrouwen ter ore komen en hen ertoe aanzetten hun echtgenoten te minachten. Ze zullen zeggen: "Koning Ahasveros gaf bevel om koningin Wasti bij hem te brengen, maar ze kwam niet."