1 Timotheüs 2:11

NBV

11Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen;

SV

11Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.

KJV

11Let the woman learn in silence with all subjection.