Kolossensen 3:18

SV

18Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere.

KJV

18Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.