1 Korinthe 11:7

NBV

7Een man mag zijn hoofd niet bedekken omdat hij Gods beeld en luister is. De vrouw is echter de luister van de man.

SV

7Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.

KJV

7For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God: but the woman is the glory of the man.