Gerelateerd aan Romeinen 13:14

Gerelateerd aan Romeinen 13:14

Efeze 4:24

en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
Gerelateerd aan Romeinen 13:14

Galaten 3:27

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.
Gerelateerd aan Romeinen 13:14

1 Petrus 2:11

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.
Gerelateerd aan Romeinen 13:14

Galaten 5:16

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.
Gerelateerd aan Romeinen 13:14

Galaten 5:24

Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
Gerelateerd aan Romeinen 13:14

Kolossensen 3:10

en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
Gerelateerd aan Romeinen 13:14

Romeinen 8:12

Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil.
Gerelateerd aan Romeinen 13:14

Kolossensen 3:5

Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht-hebzucht is afgoderij-,
Gerelateerd aan Romeinen 13:14

1 Johannes 2:15

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem,
Gerelateerd aan Romeinen 13:14

Job 29:14

Ik kleedde mij in gerechtigheid en deze kleedde mij, het recht was mij een mantel en een tulband.